Arnhem

Regardz WTC Arnhem

13 oktober

2016

Tijd

13.00 uur - 16.30 uur

150 plaatsen

Snelle Fietsroutes, van wens naar werkelijkheid

Snelle fietsroutes zijn hot. De fiets speelt immers een steeds grotere rol, ook op middellange afstanden. De opkomst van de elektrische fiets draagt daar natuurlijk aan bij. Overheden onderkennen het belang van snelle regionale fietsroutes meer en meer. Maar het tempo van de totstandkoming van deze snelle fietsroutes en de kwaliteit van de uitvoering ervan blijven vaak achter bij de bestuurlijke ambities. Hoe komt dat? En wat valt er aan te doen? 


Voorafgaand aan dit symposium hebben er de afgelopen maanden onder de vlag van de Tour de Force en FietsFilevrij 12 provinciale werkssessies plaatsgevonden om deze vragen te beantwoorden.  Hoogste tijd om de uitkomsten te delen, kansen en belemmeringen te bespreken, gezamenlijk acties te formuleren. 


Na het symposium Snelle Fietsroutes bent u (nog meer) in staat om:

  •  Mogelijke knelpunten bij de planvorming en uitvoering van fietsroutes te herkennen en te voorkomen.
  •  Samenwerking met andere partijen bij de realisatie van fietsroutes af te bakenen en te stroomlijnen.
  •  De bestuurlijke ambities te verankeren met snelle fietsroutes in de mobiliteitsagenda en uitvoeringsprogramma’s. 


Het symposium geeft input voor de bestuurlijke Fietstafel die begin december plaats vindt. Door inbreng van uw kennis en praktijkervaring helpt u mee aan verdere politieke agendering van snelle fietsroutes.

Klik hier voor meer nieuws over dit symposium. 

Snelle Fietsroutes, van wens naar werkelijkheid

Programma

De middag is opgedeeld in een plenaire aftrap gevolgd door Verdiepingssessies én ter afsluiting een spetterend politiek debat.
  • Presentatie uitkomsten provinciale bijeenkomsten over snelle fietsroutes

  • Verdiepingssessies

  • Pauze

  • Politiek slotdebat: Hoe komen we van wens naar werkelijkheid?

  • Borrel

Presentaties

Voor wie

Werkt u in de verkeers-, mobileits- of infrastructuursector? Heeft u de fiets en fietsroutes hoog op uw agenda staan en wilt u meer inzicht krijgen in de stappen die gezet moeten worden om de regie in handen te krijgen bij het realiseren van (regionale) snelle fietsroutes? Dan bent u van harte uitgenodigd.

 

Het symposium richt zich op bestuurders, beleidsmakers/beleidsmedewerkers, adviseurs en alle andere geïnteresseerden die kennis willen opdoen over het verwezenlijken van (regionale) snelle fietsroutes. 

Voor wie

Sprekers